Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų. Nesvarbu, kas tu esi ir ką veiki, jei ko nors tikrai nori, šis tavo troškimas yra gimęs Pasaulio Sieloje. Jį įvykdyti ir yra tavo misija žemėje. Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą.
Darbo užmokestis
Pareigos

Atlyginimas prieš mokesčius (€)
2018m
I ketvirtis

Atlyginimas prieš mokesčius (€)
2017m
II ketvirtis 
Atlyginimas prieš mokesčius (€)
2017m
III ketvirtis 

Atlyginimas prieš mokesčius (€)
2017m
IV ketvirtis 

Direktorius   1437,5 € 1437,50 € 1437,50 €   1427,10 €
Pavaduotojas ugdymui   1292,49 € 1160,50 € 1292,49 €  1292,49 €
Pavaduotojas ūkio reikalams   568,00 € 586,00 € 586,00 €  568,00 €
Vairuotojas   -  - -  -
Sekretorius   426,00 €  372,75 € 426,00 €  426,00 €
Mokytojas   912,44 €  612,00 € 912,44 €  740,29 €
Socialinis pedagogas   805 €  805,00 € 805,00 €  912,44 €
Valytojas   380,00 €  300,00 € 380,00 €  380,00 € 
Skaityklos vedėjas   411,80 €  401,00 € 411,80 €  411,80 € 
Bibliotekos vedėjas   475,70 €  475,00 € 475,00 €  475,70 €
Kompiuterių priežiūros specialistas   202,35 €

404,70 €

- € - €
Budėtoja   190,00 € 175,00€ 190,00 €  190,00 €
Valgyklos vedėjas   426,00 €  390,50 € 426,00 €  426,00 €
Valgyklos darbuotojas   380,00 € 350,00€ 380,00 €  380,00 €
Ūkio dalies darbininkas   380,00 € 350,00€ 380,00 €  380,00 € 
Rūbininkė   380,00 € 350,00 € 380,00 € 380,00 €
Sargas   435,59 € 435,59 € 435,59 €  435,59 €