Pleskūnienė Vita
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Etika, tikyba 2GA kl.
118 kab.
Nemunaitė Aušra
206 kab.
///// Etika, Tikyba 2GC kl.
118 kab.
Nemunaitė Aušra
206 kab.
Etika 11kl 1gr
118 kab.
 
Teatras 11 B
118 kab.
08:55 Etika, Tikyba 2GD kl.
Nemunaitė Aušra
206 kab.
118 kab.
 
 
 
 
 
 
09:50  
 
 
Etika, Tikyba 2GB kl.
Nemunaitė Aušra
206 kab.
118 kab.
 
 
 
 
 
 
10:55  
 
 
Etika, Tikyba 1GD kl.
118 kab.
Nemunaitė Aušra
206 kab.
Etika, Tikyba 1GC kl.
118 kab.
Nemunaitė Aušra
206 kab.
 
 
 
12:00 Etika, tikyba 1GB kl.
118 kab.
Nemunaitė Aušra
206 kab.
Etika, tikyba 1GA kl.
Nemunaitė Aušra
206 kab.
118 kab.
 
 
 
Etika 12kl 2gr
118 kab.
 
12:55 Etika 12kl. 3 gr
118 kab.
 
 
 
 
Etika 11kl. 4 gr
118 kab.
 
Teatras 12 B
118 kab.
13:50 Etika 11kl 2gr
118 kab.
 
Etika 11kl. 3gr
118 kab.
 
Etika 12kl 1gr
118 kab.
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.07.2 2018-02-14 13:03

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai