Nemunaitė Aušra
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Etika, tikyba 2GA kl.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
206 kab.
///// Etika, Tikyba 2GC kl.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
206 kab.
Tikyba 11 1gr
206 kab.
 
/////
08:55 Etika, Tikyba 2GD kl.
206 kab.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
 
 
 
 
 
 
09:50  
 
 
Etika, Tikyba 2GB kl.
206 kab.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
 
 
 
10:55  
 
 
Etika, Tikyba 1GD kl.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
206 kab.
Etika, Tikyba 1GC kl.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
206 kab.
12:00 Etika, tikyba 1GB kl.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
206 kab.
Etika, tikyba 1GA kl.
206 kab.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
Tikyba 12 1gr
206 kab.
 
12:55 Tikyba 12 3gr
206 kab.
 
 
 
 
 
 
 
13:50 Tikyba 12 2gr
206 kab.
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.07.2 2018-02-14 13:03

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai