Jankauskienė Nijolė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Anglų k. 2GC kl.
106 kab.
Kriliuvienė Tatjana
216 kab.
Anglų k. 2GC kl.
106 kab.
Kriliuvienė Tatjana
216 kab.
Anglų k. 2GA kl.
Radžiūtė-Bačkauskienė Ramunė
105 kab.
106 kab.
Anglų k. 2GC kl.
106 kab.
Kriliuvienė Tatjana
216 kab.
Anglų k. 1GB kl.
106 kab.
216 kab.
Kriliuvienė Tatjana
08:55 Anglų k. 2 gr. / Informacinės technoligos 1 gr. 1GB kl.
106 kab.
Tarasevičius Tomas
316 kab.
Anglų k. 1GB kl.
106 kab.
216 kab.
Kriliuvienė Tatjana
Anglų k., 11 A 5 gr.
106 kab.
 
 
 
Anglų k. 2GA kl.
Radžiūtė-Bačkauskienė Ramunė
105 kab.
106 kab.
09:50 Anglų k. 12 A 5gr
106 kab.
 
Anglų k. 12 A 5gr
106 kab.
 
 
 
 
Anglų k. 2GC kl.
106 kab.
Kriliuvienė Tatjana
216 kab.
10:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglų k., 11 A 5 gr.
106 kab.
 
 
 
 
12:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
Anglų k. 12 A 5gr
106 kab.
 
 
 
12:55 Anglų k., 11 A 5 gr.
106 kab.
 
Anglų k. 2GA kl.
Radžiūtė-Bačkauskienė Ramunė
105 kab.
106 kab.
Anglų k. 12 A 5gr (modulis)
106 kab.
 
 
 
 
13:50 Anglų k. 2GA kl.
Radžiūtė-Bačkauskienė Ramunė
105 kab.
106 kab.
 
 
 
 
 
 
Anglų k. 1GB kl.
106 kab.
216 kab.
Kriliuvienė Tatjana
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.07.2 2019-10-10 15:16

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai