Nemunaitė Makaravičienė Aušra
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00  
 
 
 
 
 
Etika, Tikyba 2GB kl.
206 kab.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
/////  
 
 
08:55  
 
 
Etika, Tikyba 1GD kl.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
206 kab.
 
 
 
Etika, tikyba 1GB kl.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
206 kab.
09:50  
 
 
Tikyba 12 1gr
206 kab.
 
Etika, tikyba 1GA kl.
206 kab.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
Etika, tikyba 2GA kl.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
206 kab.
10:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:00  
 
 
 
 
 
Tikyba 11 2gr
206 kab.
 
 
 
 
12:55 Etika, Tikyba 2GC kl.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
206 kab.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13:50 Etika, Tikyba 1GC kl.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
206 kab.
 
 
 
Etika, Tikyba 2GD kl.
206 kab.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
Tikyba 11 1gr
206 kab.
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.07.2 2019-01-25 13:15

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai