Gricienė Alina
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Technolog. 2GD kl.
107 kab.
Kazlauskas Vitas
109 kab.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technolog. 1GA kl.
107 kab.
Kazlauskas Vitas
109 kab.
08:55  
 
 
 
 
 
Technolog. 2GA kl.
107 kab.
Kazlauskas Vitas
109 kab.
Technolog. 2GB kl.
107 kab.
Kazlauskas Vitas
109 kab.
09:50 Technolog. 2GC kl.
107 kab.
Kazlauskas Vitas
109 kab.
 
 
 
 
 
 
10:55  
 
 
 
 
 
 
 
 
Technolog. 1GB kl.
107 kab.
Kazlauskas Vitas
109 kab.
12:00  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12:55  
 
 
 
 
 
Technolog. 1GC kl.
107 kab.
Kazlauskas Vitas
109 kab.
 
 
 
 
 
 
13:50 Technolog. 1GD kl.
107 kab.
Kazlauskas Vitas
109 kab.
Dailė, 1GC kl.
107 kab.
 
Raktai į sėkmę, 1GC kl.
107 kab.
 
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.07.2 2019-10-10 15:16

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai