Juknys Aurimas
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Anglų k. 12 A 4gr
Kriliuvienė Tatjana
216 kab.
Biologija 12 A 3 gr.
Jonušaitė Laima
210 kab.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08:55 Lietuvių k. 12 A 3gr
Rumbinaitė Raimonda
203 kab.
 
 
 
Matematika 12 A 2gr
Lukaitė Leonida
306 kab.
Lietuvių k. 12 A 3gr
Rumbinaitė Raimonda
203 kab.
09:50  
 
 
Kūno k. 12 B 5gr.
Savickas Juozas
 
Matematika 12 A 2gr
Lukaitė Leonida
306 kab.
10:55 Matematika 12 A 2gr
Lukaitė Leonida
306 kab.
Anglų k. 12 A 4gr
Kriliuvienė Tatjana
216 kab.
Matematika 12 A 2gr
Lukaitė Leonida
306 kab.
Anglų k. 12 A 4gr
Kriliuvienė Tatjana
216 kab.
Ekonomika 12 1 gr.
Čaplinskienė Jūratė
302 kab.
12:00 Kūno k. 12 B 5gr.
Savickas Juozas
 
Lietuvių k. 12 A 3gr
Rumbinaitė Raimonda
203 kab.
Lietuvių k. 12 A 3gr
Rumbinaitė Raimonda
203 kab.
Informatika 12 A 1gr
Tamoševičiūtė Dalia
316A kab.
12:55 Istorija 12 B
Stakauskaitė Rasa
217 kab.
Informatika 12 A 1gr
Tamoševičiūtė Dalia
316A kab.
Anglų k. 12 A 4gr
Kriliuvienė Tatjana
216 kab.
Biologija 12 A 3 gr.
Jonušaitė Laima
210 kab.
Statyba 12
Kazlauskas Vitas
108 kab.
13:50 Tikyba 12 2gr
Nemunaitė Aušra
206 kab.
 
 
 
Istorija 12 B
Stakauskaitė Rasa
217 kab.
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.07.2 2018-02-14 13:03

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai