Kalikaitytė Deimantė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00  
 
 
Fizika 11 B
Čibinskienė Violeta
310 kab.
Geografija 11 A.
Raščikienė Rima
307 kab.
 
 
 
Istorija 11 A 1gr
Tamošaitis Rolandas
116 kab.
08:55 Istorija 11 A 1gr
Tamošaitis Rolandas
116 kab.
Geografija 11 A.
Raščikienė Rima
307 kab.
Anglų k., 11 A 4 gr.
Radžiūtė-Bačkauskienė Ramunė
105 kab.
Matematika 11 B
Čaplinskienė Jūratė
302 kab.
Lietuvių k. 11 A 1gr
Mazūraitė Asta
102 kab.
09:50 Lietuvių k. 11 A 1gr
Mazūraitė Asta
102 kab.
Lietuvių k. 11 A 1gr
Mazūraitė Asta
102 kab.
Istorija 11 A 1gr
Tamošaitis Rolandas
116 kab.
Matematika 11 B
Čaplinskienė Jūratė
302 kab.
10:55 Fizinis ugdymas, 11 B 4gr.
Butnorienė Jurgita
Sporto salė
 
 
 
Anglų k., 11 A 4 gr.
Radžiūtė-Bačkauskienė Ramunė
105 kab.
Geografija 11 A.
Raščikienė Rima
307 kab.
12:00 Matematika 11 B
Čaplinskienė Jūratė
302 kab.
Matematika 11 B
Čaplinskienė Jūratė
302 kab.
Lietuvių k. 11 A 1gr
Mazūraitė Asta
102 kab.
Informatika 11 B 1gr
Tarasevičius Tomas
316 kab.
 
 
 
12:55 Anglų k., 11 A 4 gr.
Radžiūtė-Bačkauskienė Ramunė
105 kab.
Fizika 11 B
Čibinskienė Violeta
310 kab.
Fizinis ugdymas, 11 B 4gr.
Butnorienė Jurgita
Sporto salė
Muzika 11 B 1 gr.
Bražukienė Jovita
309 kab.
13:50  
 
 
 
 
 
Tikyba 11 2gr
Nemunaitė Makaravičienė Aušra
206 kab.
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.07.2 2019-10-10 15:16

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai