2GD klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Fizika, 2GD kl.
Čibinskienė Violeta
310 kab.
Lietuvių k. 2GD kl.
Mazūraitė Asta
102 kab.
Rusų k., 2GD kl.
Ligutienė Valerija
304A kab.
Razminienė Sigita
110 kab.
Dailė, 2GD kl.
Ivanavičienė Žyginta
312 kab.
Rusų k., 2GD kl.
Ligutienė Valerija
304A kab.
Razminienė Sigita
110 kab.
08:55 Matematika 2GD kl.
Lukaitė Leonida
306 kab.
Kūno k. 2GD kl.
Savickas Juozas
Butnorienė Jurgita
Sporto salė
Matematika 2GD kl.
Lukaitė Leonida
306 kab.
Chemija, 2GD kl.
Kušleikienė Jurgita
211 kab.
Technolog. 2GD kl.
Kazlauskas Vitas
108 kab.
Gricienė Alina
107 kab.
09:50 Kūno k. 2GD kl.
Savickas Juozas
Butnorienė Jurgita
Sporto salė
Anglų k. 2GD kl.,
Radžiūtė-Bačkauskienė Ramunė
105 kab.
Kriliuvienė Tatjana
216 kab.
Geografija, 2GD kl.
Raščikienė Rima
307 kab.
Biologija, 2GD kl.
Tarasevičienė Inga
212 kab.
Matematika 2GD kl.
Lukaitė Leonida
306 kab.
10:55 Muzika, 2GD kl.
Maneikienė Irena
309 kab.
Chemija, 2GD kl.
Kušleikienė Jurgita
211 kab.
Lietuvių k. 2GD kl.
Mazūraitė Asta
102 kab.
Istorija, 2GD kl.
Mickutė Roma
217 kab.
Istorija, 2GD kl.
Mickutė Roma
217 kab.
12:00 Lietuvių k. 2GD kl.
Mazūraitė Asta
102 kab.
Matematika 2GD kl.
Lukaitė Leonida
306 kab.
Anglų k. 2GD kl.,
Radžiūtė-Bačkauskienė Ramunė
105 kab.
Kriliuvienė Tatjana
216 kab.
Lietuvių k. 2GD kl.
Mazūraitė Asta
102 kab.
Žmogaus sauga, 2GD kl.
Kazlauskas Vitas
108 kab.
12:55 Informatika, 2GD kl.
Tamoševičiūtė Dalia
316A kab.
Tarasevičius Tomas
316 kab.
Matematika 2GD kl.
Lukaitė Leonida
306 kab.
 
 
 
13:50 Anglų k. 2GD kl.,
Radžiūtė-Bačkauskienė Ramunė
105 kab.
Kriliuvienė Tatjana
216 kab.
Fizika, 2GD kl.
Čibinskienė Violeta
310 kab.
Etika, Tikyba 2GD kl.
Nemunaitė Makaravičienė Aušra
206 kab.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
 
 
 
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.07.2 2019-01-25 13:15

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai