2GB klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Rusų kalba, 2GB kl.
Razminienė Sigita
110 kab.
Ligutienė Valerija
304A kab.
Matematika 2GB kl.
Klinauskienė Dalia
305 kab.
Lietuvių k., 2GB kl.
Šventickienė Vita
103 kab.
Dailė, 2GB kl.
Ivanavičienė Žyginta
312 kab.
Istorija, 2GB kl.
Mickutė Roma
217 kab.
08:55 Geografija, 2GB kl.
Raščikienė Rima
307 kab.
Fizika, 2GB kl.
Grigelienė Vilma
311 kab.
Fizinis ugdymas, 2GB kl.
Sporto salė
Butnorienė Jurgita
Technolog. 2GB kl.
Gricienė Alina
107 kab.
Kazlauskas Vitas
109 kab.
09:50 Chemija, 2GB kl.
Jonušaitė Laima
210 kab.
Fizinis ugdymas, 2GB kl.
Sporto salė
Butnorienė Jurgita
Istorija, 2GB kl.
Mickutė Roma
217 kab.
Anglų k. 2GB kl.
Samuilienė Asta
207 kab.
Verseckienė Valdonė
209 kab.
10:55 Etika, tikyba 2GB kl.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
Nemunaitė Makaravičienė Aušra
206 kab.
Anglų k. 2GB kl.
Samuilienė Asta
207 kab.
Verseckienė Valdonė
209 kab.
Anglų k. 2GB kl.
Samuilienė Asta
207 kab.
Verseckienė Valdonė
209 kab.
Lietuvių k., 2GB kl.
Šventickienė Vita
103 kab.
Fizika, 2GB kl.
Grigelienė Vilma
311 kab.
12:00 Lietuvių k., 2GB kl.
Šventickienė Vita
103 kab.
Muzika, 2GB kl.
Bražukienė Jovita
309 kab.
Chemija, 2GB kl.
Jonušaitė Laima
210 kab.
Matematika 2GB kl.
Klinauskienė Dalia
305 kab.
Matematika 2GB kl.
Klinauskienė Dalia
305 kab.
12:55 Matematika 2GB kl.
Klinauskienė Dalia
305 kab.
Iinformacinės technologijos, 2GB kl.
Tamoševičiūtė Dalia
316A kab.
Tarasevičius Tomas
316 kab.
Biologija, 2GB kl.
Tarasevičienė Inga
212 kab.
Rusų kalba, 2GB kl.
Razminienė Sigita
110 kab.
Ligutienė Valerija
304A kab.
13:50 Anglų k. 2GB kl.
Samuilienė Asta
207 kab.
Verseckienė Valdonė
209 kab.
Lietuvių k., 2GB kl.
Šventickienė Vita
103 kab.
Raktai į sėkmę, 2GB kl.
Mickutė Roma
217 kab.
Pilietiškumo pagrindai, 2GB
Mickutė Roma
217 kab.
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.07.2 2019-10-10 15:16

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai