2GB klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Istorija, 2GB kl.
Stakauskaitė Rasa
217 kab.
Chemija, 2GB kl.
Kušleikienė Jurgita
211 kab.
Biologija, 2GB kl.
Tarasevičienė Inga
212 kab.
Matematika 2GB kl.
Čaplinskienė Jūratė
302 kab.
Rusų k.,. 2GB kl.
Ligutienė Valerija
304A kab.
Razminienė Sigita
110 kab.
08:55 Fizika, 2GB kl.
Čibinskienė Violeta
310 kab.
Kūno k. 2GB kl.
Savickas Juozas
Butnorienė Jurgita
Sporto salė
Informatika, 2GB kl.
Tamoševičiūtė Dalia
316A kab.
Tarasevičius Tomas
316 kab.
Fizika, 2GB kl.
Čibinskienė Violeta
310 kab.
Matematika 2GB kl.
Čaplinskienė Jūratė
302 kab.
09:50 Anglų k. 2GB kl.
Verseckienė Valdonė
209 kab.
Kriliuvienė Tatjana
216 kab.
Matematika 2GB kl.
Čaplinskienė Jūratė
302 kab.
Etika, Tikyba 2GB kl.
Nemunaitė Aušra
206 kab.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
Anglų k. 2GB kl.
Verseckienė Valdonė
209 kab.
Kriliuvienė Tatjana
216 kab.
Muzika, 2GB kl.
Maneikienė Irena
309 kab.
10:55 Rusų k.,. 2GB kl.
Ligutienė Valerija
304A kab.
Razminienė Sigita
110 kab.
Technolog. 2GB kl.
Kazlauskas Vitas
108 kab.
Gricienė Alina
107 kab.
Lietuvių k. 2GB kl.
Rumbinaitė Raimonda
203 kab.
Geografija, 2GB kl.
Raščikienė Rima
307 kab.
12:00 Lietuvių k. 2GB kl.
Rumbinaitė Raimonda
203 kab.
Istorija, 2GB kl.
Stakauskaitė Rasa
217 kab.
Matematika 2GB kl.
Čaplinskienė Jūratė
302 kab.
Lietuvių k. 2GB kl.
Rumbinaitė Raimonda
203 kab.
12:55 Dailė, 2GB kl.
Ivanavičienė Žyginta
312 kab.
Anglų k. 2GB kl.
Verseckienė Valdonė
209 kab.
Kriliuvienė Tatjana
216 kab.
Istorija, 2GB kl.
Stakauskaitė Rasa
217 kab.
Žmogaus sauga, 2GB
Kazlauskas Vitas
108 kab.
Kūno k. 2GB kl.
Savickas Juozas
Butnorienė Jurgita
Sporto salė
13:50  
 
 
Lietuvių k. 2GB kl.
Rumbinaitė Raimonda
203 kab.
Chemija, 2GB kl.
Kušleikienė Jurgita
211 kab.
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.07.2 2018-02-14 13:03

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai