2GA klasė
 [^]  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
08:00 Geografija, 2GA kl.
Raščikienė Rima
307 kab.
Fizika, 2GA kl.
Čibinskienė Violeta
310 kab.
Muzika, 2GA kl.
Maneikienė Irena
309 kab.
Matematika 2GA kl.
Šukienė Vitalija
303 kab.
Lietuvių k. 2GA kl.
Reimerienė Jolanta
114 kab.
08:55 Matematika 2GA kl.
Šukienė Vitalija
303 kab.
Anglų k. 2GA kl.
Jankauskienė Nijolė
106 kab.
Kriliuvienė Tatjana
216 kab.
Kūno k. 2GA kl.
Butnorienė Jurgita
Savickas Juozas
Sporto salė
Istorija, 2GA kl.
Mickutė Roma
217 kab.
Dailė, 2GA kl.
Ivanavičienė Žyginta
312 kab.
09:50 Žmogaus sauga. 2GA kl.
Kazlauskas Vitas
108 kab.
Lietuvių k. 2GA kl.
Reimerienė Jolanta
114 kab.
Informatika, 2GA kl.
Tamoševičiūtė Dalia
316A kab.
Tarasevičius Tomas
316 kab.
Lietuvių k. 2GA kl.
Reimerienė Jolanta
114 kab.
Etika, tikyba 2GA kl.
Pleskūnienė Vita
118 kab.
Nemunaitė Makaravičienė Aušra
206 kab.
10:55 Fizika, 2GA kl.
Čibinskienė Violeta
310 kab.
Anglų k. 2GA kl.
Jankauskienė Nijolė
106 kab.
Kriliuvienė Tatjana
216 kab.
Anglų k. 2GA kl.
Jankauskienė Nijolė
106 kab.
Kriliuvienė Tatjana
216 kab.
Chemija, 2GA kl.
Jonušaitė Laima
210 kab.
12:00 Rusų k., Vokiečių k. 2GA kl.
Žukauskienė Vilma
304 kab.
Razminienė Sigita
110 kab.
Kūno k. 2GA kl.
Butnorienė Jurgita
Savickas Juozas
Sporto salė
Istorija, 2GA kl.
Mickutė Roma
217 kab.
Matematika 2GA kl.
Šukienė Vitalija
303 kab.
12:55 Lietuvių k. 2GA kl.
Reimerienė Jolanta
114 kab.
Matematika 2GA kl.
Šukienė Vitalija
303 kab.
Matematika 2GA kl.
Šukienė Vitalija
303 kab.
Biologija, 2GA kl.
Tarasevičienė Inga
212 kab.
Rusų k., Vokiečių k. 2GA kl.
Žukauskienė Vilma
304 kab.
Razminienė Sigita
110 kab.
13:50 Technolog. 2GA kl.
Gricienė Alina
107 kab.
Kazlauskas Vitas
108 kab.
 
 
 
 
 
 
Chemija, 2GA kl.
Jonušaitė Laima
210 kab.
 
 
 
Mimosa Scheduling Software Mimosa Version 4.07.2 2019-01-25 13:15

APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai