Suaugusiųjų ugdymą Šiaulių rajone vykdo Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazija ir Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinė mokykla.

 

Į suaugusiųjų mokymo klases priimami asmenys, sulaukę aštuoniolikos metų.

Mokiniai iki 16 metų į suaugusiųjų 9 -10 klases priimami su Šiaulių rajono savivaldybės administracijos  švietimo ir sporto skyriaus leidimu.

Reikalingi dokumentai:

- išsilavinimo pažymėjimas;

- asmens tapatybės kortelė arba pasas;

- ištekėjusios moterys pateikia santuokos liudijimą.

Mokytis galima:

- vakarais, pamokos vyksta pirmadienį – ketvirtadienį nuo 16.15 val.

- savarankiškai (atsiskaitymai pagal  numatytą tvarkaraštį).

Prašymai priimami:

Į 1 – 8 klases Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos raštinėje.

            Daugiau informacijos: Adresas              Kapų g. 9, Kuršėnai

Telefonas     (841) 581636, 862091324

El. paštas      anglickio.pm@gmail.com

Internetinės svetainės adresas:   www.anglickiopm.lt

       Į 9 - 12  klases Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos raštinėje.

Daugiau informacijos:      Adresas        V.Kudirkos g. 33, Kuršėnai

                                         Telefonas     (841) 585845, 861474184

                                         El.paštas              ivinskiui@gmail.com

                                         Internetinės svetainės adresas:        www.ivinskis.lt