Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų. Nesvarbu, kas tu esi ir ką veiki, jei ko nors tikrai nori, šis tavo troškimas yra gimęs Pasaulio Sieloje. Jį įvykdyti ir yra tavo misija žemėje. Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą.
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Pagrindinis sveikatos priežiūros tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, ligų ir traumų profilaktika, o ne ligų gydymas.

 Pagrindiniai sveikatos priežiūros mokykloje uždaviniai:

  1. užtikrinti sveikatos priežiūros kokybę, kuriant sveiką aplinką mokykloje, stiprinant mokinių sveikatą, šalinant rizikos veiksnius, galinčius sukelti ligas;
  2. formuoti teisingą mokinių požiūrį į savo sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius;
  3. numatyti priemones ligoms ankstyvuoju laikotarpiu įtarti ir užkirsti joms kelią;
  4. suteikti pirmąją pagalbą pavojingos būklės, traumų, nelaimingų atsitikimų ar apsinuodijimo atvejais.

 Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto veiklos kryptys:

  1. sveikatinimo veiklos metodinė konsultacinė pagalba mokytojams, mokiniams, tėvams (globėjams, rūpintojams);
  2. mokinių sveikatos rodiklių bei sergamumo analizė ir pateikimas mokyklos bendruomenei;
  3. mokymosi aplinkos ir sąlygų formavimas pagal visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimus;
  4. užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė;
  5. priešepideminių priemonių vykdymas kilus susirgimo užkrečiamosiomis ligomis pavojui ir joms atsiradus.

 Mokinių sveikata bus ugdoma sėkmingai, jei šiame procese aktyviai dalyvaus:

1. tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kiti šeimos nariai.

2. patys mokiniai.


Informaciją pateikė visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Enrika Vaznienė