Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų. Nesvarbu, kas tu esi ir ką veiki, jei ko nors tikrai nori, šis tavo troškimas yra gimęs Pasaulio Sieloje. Jį įvykdyti ir yra tavo misija žemėje. Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą.
Paminėta gimnazijos diena
2018-11-05

Paminėta gimnazijos diena


Už šitąjį triūsą L. Ivinskiui amžina garbė priklauso.

Jonas Šliūpas


Kasmet švenčiame savo gimnazijos, pavadintos Lauryno Ivinskio vardu, dieną.  Džiaugiamės, kad ši  diena artimai susijusi su švietėjo Lauryno Ivinskio atminimu ir  tradiciškai organizuojama prieš pat Vėlines. Didžiuojamės, kad  Kuršėnuose ,,Metskaitlių“ autoriaus  taip gražiai įamžintas:  miesto centre pastatytas paminklas (architektas S. Ramunis,  skulptorius P. Aleksandravičius), pavadinta mūsų mokykla, turime ir L. Ivinskio gatvę,  įsteigtas  muziejus bei L. Ivinskio premija už geriausią Metų kalendorių. Be to,  mūsų  gimnazijoje renkamas Garbės ivinskietis (mokinys, mokytojas ir aktyviausias visuomenės atstovas). Džiugu, kad mums, gimnazijos bendruomenei,  Laurynas Ivinskis –  ne tik lietuviško kalendoriaus sudarytojas, bet ir mokytojas,  literatas, leksikologas, vertėjas, švietėjas.  Žinodami šiuos faktus ir švęsdami savo gimnazijos dieną,  į svečius pasikvietėme mokytoją Sigitą Lukienę, daug prisidėjusią, kad mieste prie Ventos būtų taip gražiai ir prasmingai išsaugotas L. Ivinskio atminimas.

Pamokos kitaip

Kadangi į Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos IG klases susirenka mokiniai iš  Kuršėnų m. ir Šiaulių r. mokyklų,  nutarėme pasiūlyti  savo devintokams netradicinę pamoką – susitikimą, kurios viešnia –  Kuršėnų m. Garbės pilietė Sigita Lukienė. Mokytoja papasakojo,  kaip gyveno kalendoriaus sudarytojas, kaip rengėsi leisti laikraštį ,,Aitvaras“, kaip leido kalendorius, kaip sekėsi juos platinti, o vėliau ir grąžinti skolą kunigaikščiui Oginskiui, kaip kalendoriaus sudarytojas rinko žodžius žodynui ir t.t. Viešnia sakė, kad kalendorius gyvena du gyvenimus.  Pirmąjį – kai vienerius metus atlieka savo tiesioginę funkciją. Ir antrąjį – kai pats tampa laiko liudytoju, savotišku metraštininku, istorijos ir atminties saugotoju. Todėl mes, gimnazijos bendruomenė, pirmojo lietuviško kalendoriaus sudarytojo atminimą pagerbėme  ne tik mokykloje, rengdami netradicinę pamoką – susitikimą, bet   ir prie švietėjo kapo Kuršėnų m. senosiose kapinėse,  vėl prisimindami L. Ivinskio nuopelnus Lietuvai bei uždegdami atminimo žvakutes. Vėliau nuskubėjome į  pirmo aukšto fojė. Gimnazistų laukė susitikimas su tautodailininku Stanislovu Kovėra, sukūrusiu kalendoriaus sudarytojo mozaiką iš akmens. Šventėje gimnazistus sveikino ir mozaikos autorių pristatė Kuršėnų tautodailės ir amatų centro direktorė Birutė Poškienė. Tautodailininkui Stanislovui Kovėrai už dovaną – L. Ivinskio mozaiką iš akmens – dėkojo direktorius Albinas Jokubauskas ir visa mokyklos bendruomenė. Mozaikos  atidengimo ceremonijoje dalyvavo  ne tik gimnazijos bendruomenės nariai, bet ir Kuršėnų m. Garbės pilietė Sigita Lukienė, Kuršėnų tautodailės ir amatų centro darbuotoja Ilona Motuzienė. Renginį vedė ir L. Ivinskio nuopelnus Lietuvai padėjo prisiminti Kostas Čaplinskas (IGB), Gustė Markevičiūtė (IGB), Eglė Ambrožaitė (IGB), Paulina Vitauskaitė (IIIGA) ir Matas Cironka (IIGB), kuriuos ruošė mokytojos Raimonda Rumbinaitė ir Vita Šventickienė. Dainomis džiugino gimnazijos mokinių ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos metodininkės Irenos Maneikienės. Vėliau gimnazijos aktų salėje vyko protų mūšis, skirtas Laurynui Ivinskiui atminti, į kurį klasių komandas pakvietė gimnazijos prezidentės Aurelijos Rimeikaitės vadovaujama  komanda.

Mes visi, besiskirstantys iš renginių ciklo, inicijuoto  direktoriaus pavaduotojos Romos Albrikienės, žadėjome būti savo gimnazijos, miesto,  krašto,  tėvynės vertais žmonėmis.

Raimonda Rumbinaitė, mokytoja