Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų. Nesvarbu, kas tu esi ir ką veiki, jei ko nors tikrai nori, šis tavo troškimas yra gimęs Pasaulio Sieloje. Jį įvykdyti ir yra tavo misija žemėje. Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą.
Uniformos dėvėjimo nuostatai

KURŠĖNŲ LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS

GIMNAZISTO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS

2018-03-27


I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinio uniformos dėvėjimo taisyklės numato gimnazisto uniformos dėvėjimo tvarką.
2. Gimnazisto uniforma – gimnazistų vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos gimnazijai, jos tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.


II. GIMNAZISTO UNIFORMA
3. Gimnazistės uniforma – tai mėlynos spalvos ir nustatyto modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:
3.1. privaloma dalis (švarkas su gimnazijos emblema, ženkleliu ar megztinis su gimnazijos emblema, ženkleliu);
3.2. pasirenkama dalis (bliuzonas, marškiniai ilgomis ar trumpomis rankovėmis; tamsus sijonas, sarafanas, suknelė ar tamsios kelnės).
4. Gimnazisto uniforma – tai nustatytos spalvos ir nustatyto modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:
4.1. privaloma dalis (švarkas su gimnazijos emblema, ženkleliu ar megztinis su gimnazijos emblema, ženkleliu);
4.2. pasirenkama dalis (bliuzonas, marškiniai ilgomis ar trumpomis rankovėmis; tamsios kelnės).


III. GIMNAZISTO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS
5. Visi I–IV gimnazijos klasių mokiniai privalo kasdien vilkėti tvarkinga gimnazisto uniforma.
6. Uniforminis švarkas, megztinis, bliuzonas, marškiniai, atsižvelgiant į oro sąlygas ir temperatūrą gimnazijos patalpose, gali būti keičiami.
7. Negalima uniformos puošti segėmis, grandinėlėmis bei kitais aksesuarais, keisti uniformos modelį.
8. Šventinę gimnazijos mokinio uniformą (vaikinai – švarką ar megztinį, šviesius marškinius, kaklaraištį, kelnes, merginos – švarką ar megztinį, šviesius marškinius (palaidinę), kelnes, sijoną, sarafaną ar suknelę) gimnazistai privalo dėvėti:
8.1. valstybinių švenčių išvakarėse;
8.2. gimnazijos šventėse;
8.3. atstovaudami gimnazijai oficialiuose renginiuose (olimpiadose, konkursuose, šventėse, susitikimuose ir pan.) mieste, rajone, apskrityje, regione ar respublikoje;
8.4. gimnazijoje lankantis kviestiniams svečiams.
9. Gimnazisto uniformos dėvėti neprivaloma:
8.5. per neformalaus ugdymo užsiėmimus;
8.6. gimnazijos poilsio vakaruose, diskotekose;
8.7. išvykose ir ekskursijose, jeigu dėvėti gimnazisto uniformą nenurodo išvykos / ekskursijos vadovas dėl ekskursijos metu vyksiančių oficialių susitikimų ar renginių;
8.8. sutrikus sveikatai ar dėl kitų nenumatytų aplinkybių negalėdamas kurį laiką dėvėti uniformos, gimnazistas rašo motyvuotą prašymą direktoriui;
8.9. penktadieniais, gegužės ir birželio mėnesiais.
10. Gimnazisto uniformos dėvėjimo taisyklių laikymąsi kontroliuoja klasių auklėtojai ir socialinė pedagogė.


IV. UNIFORMOS ĮSIGIJIMO IR PERDAVIMO KITIEMS GIMNAZISTAMS SĄLYGOS
11. Gimnazisto uniforma įsigyjama gimnazistų tėvų lėšomis.
12. Į gimnaziją atvykę mokiniai privalo per vieną mėnesį įsigyti gimnazisto uniformą. Iki uniformos įsigijimo dėvi vienspalvius, artimus gimnazisto uniformos spalvai švarką ar megztinį, mūvi tamsias kelnes ar sijoną.
13. Išvykstantys į kitas mokyklas ar baigę gimnaziją mokiniai gali padovanoti gimnazisto uniformą jaunesniųjų gimnazijos klasių mokiniams.


V. GIMNAZISTO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
14. Visi gimnazistai privalo laikytis šių gimnazisto uniformos dėvėjimo taisyklių.
15. Gimnazistams, nesilaikantiems šių taisyklių, taikomos drausminės nuobaudos mokinių elgesio taisyklėse nustatyta tvarka.


VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Šios taisyklės gali būti keičiamos gimnazijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į gimnazijos tarybos pasiūlymus.

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių r. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos mokinio uniformos dėvėjimo taisyklės numato gimnazisto uniformos dėvėjimo tvarką.
2. Gimnazisto uniforma – gimnazistų vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos gimnazijai, jos tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.
II. GIMNAZISTO UNIFORMA
3. Gimnazistės uniforma – tai mėlynos spalvos ir nustatyto modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:
3.1. privaloma dalis (švarkas su gimnazijos emblema, ženkleliu ar megztinis su gimnazijos emblema, ženkleliu);
3.2. pasirenkama dalis (bliuzonas, marškiniai ilgomis ar trumpomis rankovėmis; tamsus sijonas, sarafanas, suknelė ar tamsios kelnės).
4. Gimnazisto uniforma – tai nustatytos spalvos ir nustatyto modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:
4.1. privaloma dalis (švarkas su gimnazijos emblema, ženkleliu ar megztinis su gimnazijos emblema, ženkleliu);
4.2. pasirenkama dalis (bliuzonas, marškiniai ilgomis ar trumpomis rankovėmis; tamsios kelnės).
III. GIMNAZISTO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS
5. Visi I–IV gimnazijos klasių mokiniai privalo kasdien vilkėti tvarkinga gimnazisto uniforma.
6. Uniforminis švarkas, megztinis, bliuzonas, marškiniai, atsižvelgiant į oro sąlygas ir temperatūrą gimnazijos patalpose, gali būti keičiami.
7. Negalima uniformos puošti segėmis, grandinėlėmis bei kitais aksesuarais, keisti uniformos modelį.
8. Šventinę gimnazijos mokinio uniformą (vaikinai – švarką ar megztinį, šviesius marškinius, kaklaraištį, kelnes, merginos – švarką ar megztinį, šviesius marškinius (palaidinę), kelnes, sijoną, sarafaną ar suknelę) gimnazistai privalo dėvėti:
8.1. valstybinių švenčių išvakarėse;
8.2. gimnazijos šventėse;
8.3. atstovaudami gimnazijai oficialiuose renginiuose (olimpiadose, konkursuose, šventėse, susitikimuose ir pan.) mieste, rajone, apskrityje, regione ar respublikoje;
8.4. gimnazijoje lankantis kviestiniams svečiams.
9. Gimnazisto uniformos dėvėti neprivaloma:
8.5. per neformalaus ugdymo užsiėmimus;
8.6. gimnazijos poilsio vakaruose, diskotekose;
8.7. išvykose ir ekskursijose, jeigu dėvėti gimnazisto uniformą nenurodo išvykos / ekskursijos vadovas dėl ekskursijos metu vyksiančių oficialių susitikimų ar renginių;
8.8. sutrikus sveikatai ar dėl kitų nenumatytų aplinkybių negalėdamas kurį laiką dėvėti uniformos, gimnazistas rašo motyvuotą prašymą direktoriui;
8.9. penktadieniais, gegužės ir birželio mėnesiais.
10. Gimnazisto uniformos dėvėjimo taisyklių laikymąsi kontroliuoja klasių auklėtojai ir socialinė pedagogė.
IV. UNIFORMOS ĮSIGIJIMO IR PERDAVIMO KITIEMS GIMNAZISTAMS SĄLYGOS
11. Gimnazisto uniforma įsigyjama gimnazistų tėvų lėšomis.
12. Į gimnaziją atvykę mokiniai privalo per vieną mėnesį įsigyti gimnazisto uniformą. Iki uniformos įsigijimo dėvi vienspalvius, artimus gimnazisto uniformos spalvai švarką ar megztinį, mūvi tamsias kelnes ar sijoną.
13. Išvykstantys į kitas mokyklas ar baigę gimnaziją mokiniai gali padovanoti gimnazisto uniformą jaunesniųjų gimnazijos klasių mokiniams.
V. GIMNAZISTO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
14. Visi gimnazistai privalo laikytis šių gimnazisto uniformos dėvėjimo taisyklių.
15. Gimnazistams, nesilaikantiems šių taisyklių, taikomos drausminės nuobaudos mokinių elgesio taisyklėse nustatyta tvarka.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Šios taisyklės gali būti keičiamos gimnazijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į gimnazijos tarybos pasiūlymus.