Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų. Nesvarbu, kas tu esi ir ką veiki, jei ko nors tikrai nori, šis tavo troškimas yra gimęs Pasaulio Sieloje. Jį įvykdyti ir yra tavo misija žemėje. Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą.
Uniformos dėvėjimo nuostatai

KURŠĖNŲ LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOS

GIMNAZISTO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS

2010-09-01

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos gimnazisto uniformos dėvėjimo taisyklės nustato gimnazisto uniformos dėvėjimo tvarką.

2. Gimnazisto uniforma – gimnazistų vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos gimnazijai, jos tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.

 

II. GIMNAZISTO UNIFORMA

3. Gimnazistės uniforma – tai mėlynos spalvos ir nustatyto modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:

  - privaloma dalis (švarkas ar megztinis);

  - pasirenkama dalis (marškiniai ilgomis ar trumpomis rankovėmis; tamsus sijonas (galima rinktis- tiesus su kišenėmis, klostuotas, sarafanas) ar  tamsios kelnės).

4. Gimnazisto uniforma – tai nustatytos spalvos ir nustatyto modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:

  - privaloma  dalis (švarkas ar megztinis);

  - pasirenkama dalis (marškiniai ilgomis ar trumpomis rankovėmis;  tamsios kelnės).

 

III. GIMNAZISTO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS

5. Visi 1–4 gimnazijos klasių mokiniai privalo kasdien vilkėti tvarkinga gimnazisto uniforma.

6. Uniforminis švarkas, marškiniai atsižvelgiant į oro sąlygas ir temperatūrą gimnazijos patalpose gali būti keičiami:

6.1. šiltuoju metų laiku marškiniai trumpomis rankovėmis;

6.2. šaltuoju metų laiku – po švarku ar megztiniu galima vilkėti marškinius.

7. Negalima uniformos puošti segėmis, grandinėlėmis bei kitais aksesuarais, keisti uniformos modelį.

8. Gimnazistai privalo dėvėti uniformą ir  švenčių metu (švarką ar megztinį, baltus marškinius, kaklaraištį, kelnes, sijoną (merginos).

8.1. valstybinių švenčių išvakarėse;

8.2. gimnazijos šventėse;

8.3. atstovaudami gimnazijai oficialiuose renginiuose (olimpiadose, konkursuose, šventėse, susitikimuose ir pan.) mieste, rajone, apskrityje, regione ar respublikoje;

8.4. kitais direktoriaus įsakymu nustatytais atvejais.

9. Gimnazisto uniformos dėvėti neprivaloma:

9.1. per neformalaus ugdymo užsiėmimus;

9.2. gimnazijos poilsio vakaruose, diskotekose ir kituose renginiuose;

9.3. išvykose ir ekskursijose, jeigu dėvėti gimnazisto uniformą nenurodo išvykos / ekskursijos vadovas dėl ekskursijos metu vyksiančių oficialių susitikimų ar renginių.

9.4.sutrikus sveikatai ar dėl kitų nenumatytų aplinkybių negalėdamas kurį laiką dėvėti uniformos, gimnazistas rašo motyvuotą prašymą direktoriui.

9.5. penktadieniais bei gegužės mėnesį.

 

IV. UNIFORMOS ĮSIGIJIMO IR PERDAVIMO KITIEMS GIMNAZISTAMS SĄLYGOS

13. Gimnazisto uniforma siuvama gimnazistų tėvų lėšomis.

14. Mokiniai, ketinantys mokytis pirmoje gimnazijos klasėje, privalo per rugsėjo mėnesį įsigyti gimnazisto uniformą.

15. Gimnazistai, priimti į gimnaziją prasidėjus mokslo metams, privalo įsigyti gimnazisto uniformą, o iki uniformos įsigijimo dėvi vienspalvius, artimus gimnazisto uniformos spalvai švarką ar megztinį, mūvi tamsias kelnes ar sijoną.

16. Išvykstantys į kitas mokyklas ar baigę gimnaziją mokiniai gali padovanoti ar parduoti gimnazisto uniformą jaunesniųjų gimnazijos klasių mokiniams.

 

VII. GIMNAZISTO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

17. Visi gimnazistai privalo laikytis šių gimnazisto uniformos dėvėjimo taisyklių.

18. Gimnazistams, nesilaikantiems šių taisyklių, taikomos drausminės nuobaudos mokinių elgesio taisyklėse nustatyta tvarka.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Šios taisyklės gali būti keičiamos gimnazijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į gimnazijos savivaldos institucijų pasiūlymus.