Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų. Nesvarbu, kas tu esi ir ką veiki, jei ko nors tikrai nori, šis tavo troškimas yra gimęs Pasaulio Sieloje. Jį įvykdyti ir yra tavo misija žemėje. Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą.
1,2% parama

Mieli gimnazijos bendruomenės nariai!

Norėjome visus jus paraginti ir šiemet skirti 1,2% paramą gimnazijai.
Kasmet iš paramos gautų pinigų galime organizuoti edukacines išvykas, skatinti mokinius, kurti jaukią aplinką mokykloje.
Šiais metais Jūsų skirtą gimnazijai paramą vėl planuojame panaudoti pažangą padariusių mokinių skatinimui,  poilsio zonų kūrimui, kurios mokyklą darytų jaukią ir saugią.
Dėkojame visiems gimnazijos bendruomenės nariams, kurie savo draugiškumą rodo ne žodžiais, o darbais!

Primename, kad tai padaryti reikia iki gegužės 2 dienos. Prašymas yra nustatytos formos FR0512 versija 04. Prašymo pateikimo būdai yra šie:

◇  Elektroniniu būdu (per naudojamo elektroninio banko prieigą) adresu: http://deklaravimas.vmi.lt;

◇ Užpildytą prašymo formą galite tiesiogiai įteikti savo gyvenamos vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritorinio skyriaus darbuotojui;

◇ Voką su užpildyta prašymo forma galite išsiųsti paštu savo gyvenamosios vietos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos teritoriniam skyriui.

Deklaracijai užpildyti reikalingi šie gimnazijos duomenys:

◇ Mokestinis laikotarpis – 2019

◇ Paramos gavėjo identifikacinis kodas – 190057557

◇ Mokesčio dalies paskirtis – Parama

◇ Mokesčio dalies dydis – 1,2

 

Kuršėnų Lauryno Ivinskio gimnazijos sporto klubas „Savi“

◇ Paramos gavėjo identifikacinis kodas – 302309607