Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų. Nesvarbu, kas tu esi ir ką veiki, jei ko nors tikrai nori, šis tavo troškimas yra gimęs Pasaulio Sieloje. Jį įvykdyti ir yra tavo misija žemėje. Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą.
Mokytojai

GIMNAZIJOJE DIRBANTYS MOKYTOJAI

 

Mokytojo pavardė,

vardas

Dėstomas dalykas

Kabineto

numeris

Kvalifikacinė

kategorija

   

 

 

 

 

Butnorienė Jurgita

Kūno kultūra

Sporto salė

Metodininkė

 

Čaplinskienė Jūratė

Ekonomika, matematika

302

Metodininkė

 

Čibinskienė Violeta

Fizika

310

Metodininkė

 

Nemūnaitė-Makaravičienė Aušra

Dorinis ugdymas (tikyba)

206

Metodininkė

 

Gricienė Alina

Technologijos / dailė

107

Metodininkė

 

Gricius Antanas

Kūno kultūra

Sporto salė

Vyr. mokytojas

 

Ivanavičienė Žyginta

Dailė

312

Metodininkė

 

Jankauskienė Nijolė

Anglų kalba

106

Metodininkė

 

Jokubauskas Albinas

Taikomasis menas, dailė

108/109

Metodininkas

 

Jonušaitė Laima

Chemija, biologija

210

Ekspertė

 

Kazlauskas Vitas

Technologijos

108, 109

Vyr. mokytojas

 

Klinauskienė Dalia

Matematika

305

Metodininkė

 

Kriliuvienė Tatjana

Anglų kalba

216

Ekspertė

 

Jurgita Kušleikienė

Chemija

211

Metodininkė

 

Levitaitė Ingrida

Šokis

Šokių salė

Mokytoja

 

Ligutienė Valerija

Rusų kalba

304A

Metodininkė

 

Lukaitė Leonida

Matematika

306

Metodininkė

 

Bražukienė Jovita

Muzika

309

Mokytoja

 

Mazūraitė Asta

Lietuvių kalba ir literatūra

102

Metodininkė

 

Pleskūnienė Vita

Dorinis ugdymas (etika), teatras

118

Metodininkė

 

Raščikienė Rima

Geografija

307

Metodininkė

 

Razminienė Sigita

Rusų kalba

110

Metodininkė

 

Reimerienė Jolanta

Lietuvių kalba ir literatūra

114

Metodininkė

 

Rumbinaitė Raimonda

Lietuvių kalba ir literatūra

203

Metodininkė

 

Samuilienė Asta

Anglų kalba

207

Metodininkė

 

Savickas Juozas

Kūno kultūra

Sporto salė

Ekspertas 

 

Mickutė Roma

Istorija  217 Mokytoja
 

Šukienė Vitalija

Matematika

303

Metodininkė

 

Šventickienė Vita

Lietuvių kalba ir literatūra

103

Metodininkė

 

Tamošaitis Rolandas

Istorija

116

Metodininkas

 

Tamoševičiūtė Dalia

Informacinės technologijos

316A

Metodininkė

 

Tarasevičienė Inga

Biologija

212

Metodininkė

 

Tarasevičius Tomas

Informacinės technologijos

316A

Metodininkas

 

Radžiūtė-Bačkauskienė Ramunė

Anglų kalba

105

Metodininkė

 

Verseckienė Valdonė

Anglų kalba

209

Ekspertė

 

Žukauskienė Vilma

Vokiečių kalba

304

Metodininkė