Galimybė įgyvendinti svajonę – štai kas gyvenimą daro įdomų. Nesvarbu, kas tu esi ir ką veiki, jei ko nors tikrai nori, šis tavo troškimas yra gimęs Pasaulio Sieloje. Jį įvykdyti ir yra tavo misija žemėje. Ir kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta padeda tau įgyvendinti šį troškimą.
Gimnazijos istorija

■ 1981 m. rugsėjo 7 dieną mokykla atveria duris. Direktorius Romualdas Bladžinauskis, pavaduotojai ugdymui Vytautas Varkalis ir Genovaitė Lipskienė, užklasinio darbo organizatorė Regina Kazlauskienė, direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vytautas Šerkšnas.
■ Pirmaisiais mokslo metais mokosi 762 mokiniai, yra 23 klasių komplektai, veikia 25 būreliai ir 7 fakultatyvai.
■ 1981–1991 m. mokyklos patalpose veikia Šiaulių rajono neakivaizdinė mokykla (direktorė K. Arust, vėliau K. Lipskis), kuri 1991 m. perorganizuojama į Kuršėnų 4-osios vidurinės mokyklos vakarinį skyrių.
■ 1987 m. mokykla gauna du pirmuosius kompiuterius BK0010.
■ 1988 m. mokykloje įrengiama kompiuterių klasė KUVT-86.
■ 1992 m. mokykloje pirmąkart vieši ir anglų kalbos moko studentas iš Kanados John Brant.
■ 1992 m. mokykloje lankosi dailininkė Ulla Taylor iš Australijos, kuri prisiminimui priešsalėje nutapo freską.
■ 1992 m. įkuriama atletinės gimnastikos salė.
■ 1992–1993 m. rėmėjai J. ir E. Sinkiai – Amerikos lietuviai – padovanoja mokyklai pirmąjį IBM kompiuterį.
■ 1993 m. įkuriama skautų organizacija (vadovė V. Šopienė).
■ 1993 m. vasario 1 d. išeina pirmasis mokyklos laikraščio „Atžalynas“ numeris (vadovė A. Daučiūnienė, nuo 1998 m. iki 2008-ųjų – V. Šventickienė);
■ 1993 m. mokyklai suteikiamas Lauryno Ivinskio vardas.
■ 1993 m. įkuriamas mokyklos muziejus (vadovė A. Pažūsienė).
■ 1993 m. savo veiklą pradeda Jaunųjų ivinskiečių būrelis (vadovė A. Pažūsienė).
■ 1993 m. įkuriamas anglų kalbos centras (vadovė V. Verseckienė).
■ 1993 m. Atviros Lietuvos Fondo konkurse laimėta IBM kompiuterių klasė.
■ 1994 m. rugsėjo 1 d. įsteigiama pirmoji realinio profilio gimnazijos klasė.
■ 1995 m. rugsėjo 1 d. suformuojama pirmoji humanitarinio profilio gimnazijos klasė.
■ 1996 m. kovo–birželio mėn. pradedamas pirmasis tarptautinis projektas su Kanados Eden‘o vidurine mokykla (vadovai I. Kviklienė ir Jake Janzen).
■ 1996 m. spalio 8 d. duris praveria mokyklos kavinė (vedėja I. Norvaišienė).
■ 1997 m. rugsėjo 8 d. pirmuosius lankytojus pakviečia skaitykla (vedėja J. Vaišvilienė).
■ 1997 m. išrenkamas pirmasis mokyklos mokinių prezidentas Vytenis Kviklys.
■ 1998 m. gegužės 28 d. mokyklai suteikiamas Lauryno Ivinskio gimnazijos statusas.
■ 1998 m. rugsėjo 1 d. pradedama mokyklos struktūros reorganizacija (nebeformuojamos pradinės klasės).
■ Nuo 1998 m. renkami Garbės ivinskiečiai – žmonės (mokiniai, mokytojai, visuomenės atstovai) – labiausiai nusipelnę mokyklai.
■ 1999 m. spalio mėn. anksčiau minėti centrai sujungiami ir įkuriamas Šiaulių rajono švietimo centras (vadovė R. Kazlauskienė).
■ 1999 m. vasarį ima veikti Kūrybinės raiškos centras (vadovė R. Albrikienė).
■ 1999 m. vasarą išleidžiama pirmoji gimnazistų laida.
■ 1999 m. anglų kalbos mokytoja ekspertė Valdonė Verseckienė išrinkta Lietuvos Metų mokytoja.
■ 2001 m. už aktyvią projektinę veiklą gimnazijai suteikiamas asocijuotos UNESCO mokyklos vardas.
■ 2001 m. lapkričio 17d. mokykla švenčia 20-ties metų sukaktį.
■ Nuo 2002 m. gimnazijoje kasmet vyksta Dr. Juozo Kazicko fondo remiamas Žemaitijos moksleivių programavimo konkursas.
■ Nuo 2003 m. gegužės mėn. gimnazijai vadovauja Albinas Jokubauskas.
■ 2009 m. vasario 26 dieną įkuriamas sporto klubas „Savi“ (įkūrėjas – kūno kultūros mokytojas ekspertas Juozas Savickas).
■ 2009 m. spalio mėnesį trečiajame gimnazijos aukšte įrengiamas lingafoninis kabinetas.
■ 2009 m. spalio mėnesį vietoj laikraščio „Atžalynas“ pradedamas leisti gimnazijos naujienlaiškis (vadovė mokytoja V. Šventickienė).
■ 2009 m. spalio 23 dieną iškilmingai atidengiamas Lauryno Ivinskio bareljefas I a. fojė (autorius M. Tamošaitis).
■ 2009 m. lapkričio 23 d. kūno kultūros mokytojui metodininkui V. Kvikliui įteikiamas garbės ženklas „Už nuopelnus Šiaulių apskričiai“.
■ 2009 m. rudenį gimnazija pripažįstama novatoriškiausia mokykla Lietuvoje.
■ 2009 m. lapkričio 3–6 dienomis gimnazijos direktorius Albinas Jokubauskas ir anglų kalbos mokytoja ekspertė T. Kriliuvienė lankosi pasaulio novatoriškiausių mokyklų forume Brazilijoje.
■ 2009 m. gruodžio 2–11 dienomis dešimtokas Augustinas Juškauskas 6-ojoje tarptautinėje jaunių gamtos mokslų olimpiadoje Baku atstovavo Lietuvai ir pelnė bronzos medalį (rengė fizikos mokytoja Violeta Čibinskienė, biologijos mokytoja Inga Bosaitė bei chemijos ir biologijos mokytoja Laima Jonušaitė).
■ Nuo 2009 m. gimnazija – inovatyvi mokykla.
■ Nuo 2009 m. leidžiamas gimnazijos elektroninis naujienlaiškis.
■ Nuo 2011 m. rugsėjo 1 dienos tampa išgryninta gimnazija – 1–4 gimnazijos klasės.
■ Nuo 2011 m. rugsėjo 1 dienos dėvima gimnazisto uniforma.
■ Nuo 2013 m. gimnazija  – Microsoft Showease (Pavyzdinė) mokykla.
■ 2014 m.  biologijos mokytoja ekspertė  ir chemijos mokytoja metodininkė Laimutė Jonušaitė  išrinkta Lietuvos Metų mokytoja.
■ 2014 m. kūno kultūros mokytojas ekspertas mokytojas J. Savickas įrašytas į geriausių Lietuvos kūno kultūros mokytojų penketuką.
■ 2015 m. anglų kalbos mokytoja ekspertė T. Kriliuvienė  išrinkta  Lietuvos Metų mokytoja.
■ 2018-2019 m. m.  gimnazijoje mokosi 378 mokiniai.